Åndelig oppstigning/

Bevissthetskifte

Sjelen

Høyere selv

Åndelig

essens

Menneske

Fysisk kropp

5D

Mindre ego, til tjeneste for andre, handlinger basert på kjærlighet, ubetinget kjærlighet, kontinuerlig takknemlighet, selvrealisering, uredd, ingen grenser, lettere kropp, enhetsinnstilt, gjenkjenne seg selv som en del av helheten, manifestering går lettere, gå med strømmen

(go with the flow), dualitet og lineær tid går i oppløsning, tiden er bare nå, ingen behov for eiendeler eller status.

4D

Overgang fra ego fryktbasert virkelighet til kjærlighet, åndelig oppvåkning, bevissthets utvidelse, rensing av negative følelser og overbevisningssystemer, realisering at selvet ikke er kropp, fysiske forandringer, utnytte kollektiv bevissthet, økt telepati, ut av kroppsopplevelser, tynning av "sløret", erkjennelse av at noe er i endring i verden.

 

3D

Egosentrisk, selvopptatt, handlinger basert på frykt, betinget kjærlighet, splittende, mangel på medfølelse, bedømme andre og selv, konkurrerende, selvrettferdige, identifiserer seg med fysisk kropp eller utseende, overdreven selvtillit, knapphetens verden, ingen tillit, slåss eller fly, materialistisk , behov for trygghet, kontrollerende, følelsesmessig belastet av fortid og fremtid, reaktiv.

Du er besøkende nr:

  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Facebook Ikon